Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nawo ku-isiZulu

: nawo1nawo2

nawo1

Adverb

 1. Izibonelo

  • Waqhubeka nawo umsebenzi wakhe uMaCele

   MaCele continued with her work

  • Wabaleka nawo ukhiye wemoto

   He ran away with the car key

 2. Izibonelo

  • Konke kufanele ukuba kuguquke njengoba nawo uMhlaba lona kufanele uguquke

   Everything needs to change since this Earth also needs to change

 3. Izibonelo

  • UMankunzini imbala wahamba kanye nawo amaviyo lawo

   Mankunzini really went away with those groups of people

 4. Izibonelo

  • Avuma nawo amaSwazi, lokhu kade ayefuna ukubulala uDingane

   Even the Swazis agreed as they had wanted to kill Dingane for a long time

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nawo ku-isiZulu

: nawo1nawo2

nawo2

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Wake waba ngumqeqeshi wama-Proteas nawo ama-Dolphins

   He was once the coach of the Proteas and the Dolphins

Ixhaswe u-Oxford