Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nani ku-isiZulu

: nani1nani2nani3

nani2

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Nani Sozakade nani Sontethi || Kanikuba nadlelo ngaseNqoweni [imigqa emi-2 yenkondlo]

   And you people, Sozakade, and you people, Sontethi || You will not have grazing land at Nqoweni [two lines of poetry]

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi nani ku-isiZulu

: nani1nani2nani3

nani3

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Empeleni lona leli cala liphathelene nani?

   In fact, this case is in connection with what?

  • Ukugcagca nomuntu ungamfuni ukufanisa nani?

   To marry a person you do not want, you compare it to what?

 2. Izibonelo

  • Amabhodlela nani futhi okwenziwa ngokufanayo?

   Bottles and what else are made in the same way?

Ixhaswe u-Oxford