Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nabo ku-isiZulu

: nabo1nabo2

nabo1

Adverb

 1. Izibonelo

  • Hamba nabo!

   Go with them!

 2. Izibonelo

  • Bavuma nabo ngaleyo ndledlana

   They also agreed in that small way

 3. Izibonelo

  • Njengazo zonke izinhlobo zesichasiso ubumnini nabo bunezakhi ezimbili

   Just like all the other kinds of qualificative, the possessive also has two formatives

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nabo ku-isiZulu

: nabo1nabo2

nabo2

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Waphela kanjalo-ke umhlangano wabazali nabo oGabha

   The meeting between the parents and Gabha's people ended like that

Ixhaswe u-Oxford