Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nabo ku-isiZulu

: nabo1nabo2

nabo1

with (them)

associative adverb

 • 1

  with (them)
  to (them)
  ‘Hamba nabo!’ Go with them!
 • 2

  also (they)
  (they) too
  even (they)
  ‘Bavuma nabo ngaleyo ndledlana’ They also agreed in that small way
 • 3

  also (it)
  (it) too
  even (it)
  ‘Njengazo zonke izinhlobo zesichasiso ubumnini nabo bunezakhi ezimbili’ Just like all the other kinds of qualificative, the possessive also has two formatives

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi nabo ku-isiZulu

: nabo1nabo2

nabo2

and (them)

okokuhlanganisa

 • 1

  and (them)
  ‘Waphela kanjalo-ke umhlangano wabazali nabo oGabha’ The meeting between the parents and Gabha's people ended like that

Origin

< bona