Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lona ku-isiZulu

: lona1lona2

lona1

it (in particular)

absolute pronoun

 • 1

  it (in particular)
  she/he (in particular)
  ‘"Uyayibona into enjalo mshana?" sekusho lona iqili elinguChiliza’ "Do you see such a thing, my nephew?" says Chiliza, the crafty person
  ‘Akusilo iqiniso okushiwo nguNgubane’ It is not the truth, what Ngubane says
 • 2

  it (in particular)
  ‘Lona udaba lukaSista Dlamini, siyalwazi’ The serious case of Sister Dlamini, we know it

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lona ku-isiZulu

: lona1lona2

lona2

this (one)

demonstrative pronoun

 • 1

  this (one)
  ‘USigobongo lona yiqhawe elikhulu leNkosi’ This Sigobongo is the great hero of the king
  ‘Kwacaca ukuthi umlenze lona ukhubazeke impela’ It was clear that this leg was truly hurt

Origin

< lo

Usage

This pronoun always follows the noun.