Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lona ku-isiZulu

: lona1lona2

lona1

Pronoun

 1. Izibonelo

  • "Uyayibona into enjalo mshana?" sekusho lona iqili elinguChiliza

   "Do you see such a thing, my nephew?" says Chiliza, the crafty person

  • Akusilo iqiniso okushiwo nguNgubane

   It is not the truth, what Ngubane says

 2. Izibonelo

  • Lona udaba lukaSista Dlamini, siyalwazi

   The serious case of Sister Dlamini, we know it

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lona ku-isiZulu

: lona1lona2

lona2

Pronoun

 1. Izibonelo

  • USigobongo lona yiqhawe elikhulu leNkosi

   This Sigobongo is the great hero of the king

  • Kwacaca ukuthi umlenze lona ukhubazeke impela

   It was clear that this leg was truly hurt

Ixhaswe u-Oxford