Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lalo ku-isiZulu

: lalo1lalo2

lalo1

of this

possessive determiner

 • 1

  of this
  for this
  ‘Akucacile ukuthi igama lalo mculi lisetshenziswe ukudonsa abantu kula makhonsathi’ It is not clear whether the name of this singer was used to draw people to these concerts
 • 2

  of this
  for this
  ‘Yini inkinga ngegama lalo mgwaqo?’ What is the problem with the name of this road?

Origin

< lo

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lalo ku-isiZulu

: lalo1lalo2

lalo2

its

possessive pronoun

 • 1

  its
  her
  his
  ‘Leli wisa liyafana namanye amawisa. Umehluko ukuthi ikhanda lalo lihlotshiswe ngezipikili’ This knobkerrie is similar to the others. The difference is that its head is decorated with nails
 • 2

  its
  her
  his
  ‘Umusho unombabazo (!): Lolu phawu luzichaza ngalo kanye negama lalo’ The sentence has an exclamation mark (!); this punctuation mark explains itself with its name