Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lalo ku-isiZulu

: lalo1lalo2

lalo2

Pronoun

 1. Izibonelo

  • Leli wisa liyafana namanye amawisa. Umehluko ukuthi ikhanda lalo lihlotshiswe ngezipikili

   This knobkerrie is similar to the others. The difference is that its head is decorated with nails

 2. Izibonelo

  • Umusho unombabazo (!): Lolu phawu luzichaza ngalo kanye negama lalo

   The sentence has an exclamation mark (!); this punctuation mark explains itself with its name

Ixhaswe u-Oxford