Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kwabo ku-isiZulu

: kwabo1kwabo2

kwabo1

Pronoun

 1. Izibonelo

  • Ekufikeni kwabo bafuna ukuba imeya yeTheku u-Obed Mlaba aphumele ngaphandle ababingelele

   On their arrival they wanted the Mayor of Durban, Obed Mlaba, to come outside and greet them

 2. Izibonelo

  • Besathule kwaqhamuka uweta wafike wema phambi kwabo wathi, "Nginilethele elinye itiye futhi, banumzane?"

   The waiter came and stood in front of them, asking: "Must I bring you some more tea, gentlemen?"

Ixhaswe u-Oxford