Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kulona ku-isiZulu

: kulona1kulona2

kulona1

at/to/from/in/on/… (it, her/him)

locative adverb

 • 1

  at/to/from/in/on/… (it, her/him)
  ‘Le nsizwa idume kulona lonke iGoli’ This young man is well known in the whole of Johannesburg
 • 2

  at/to/from/in/on/… (it)
  ‘Kuyilowo nayilowo ecabanga engazi ukuthi lolu thando azifaka kulona luzoba njani: …’ To everyone who thinks he does not know how this love in which he finds himself will turn out: …

Origin

< lona

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kulona ku-isiZulu

: kulona1kulona2

kulona2

at/to/from/in/on/… this (one)

locative adverb

 • 1

  at/to/from/in/on/… this (one)
  ‘Uzulisa amehlo akhe kubo bonke abakulesi sigcawu, ewagxilisa kulona wesifazane oseduze kwakhe’ He let his eyes wander over all the people who were in this meeting place, fixing them on the women close to him
  ‘Veza omunye umqondo owehlukile kulona osesiqeshini wegama inyanga’ Give another meaning for the word "inyanga", that is different from this one in the paragraph

Origin

< lona