Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kodwa ku-isiZulu

: kodwa1kodwa2

kodwa1

but

okokuhlanganisa

 • 1

  but
  however
  yet
  nevertheless
  ‘Imali ziyayithanda kodwa kazazi ukuthi ziyithandelani’ Money they like, but they do not know why they like it
  ‘Kodwa wabuye wakhumbula udadewabo uBhazabele’ However, he remembered his sister Bhazabele again
  ‘Ngethembe kodwa’ Nevertheless, believe me

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kodwa ku-isiZulu

: kodwa1kodwa2

kodwa2

only

exclusive quantitative pronoun

 • 1

  only
  ‘Ubungasenzela ukudla kodwa mfowethu’ You could have made food only for us, my brother
  ‘Yilokhu kodwa engikufunayo’ It's only this that I want