Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi khona manjalo ku-isiZulu

: khona manjalo1khona manjalo2

khona manjalo1

right then

umusho

 • 1

  right then
  at that very moment

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi khona manjalo ku-isiZulu

: khona manjalo1khona manjalo2

khona manjalo2

right then

umusho

 • 1

  right then
  at that very moment
  ‘UNtombifuthi walibona lelo phephandaba khona manjalo wakhangwa yisihloko esasibhalwe ngamagama agqamile’ At the very moment Ntombifuthi saw that newspaper, she was attracted by the heading written in bold
 • 2

  at present
  currently
  at the moment
  ‘Khona manjalo uMonde Zondeki no-Boeta Dippenaar baqokelwe ukuyodlala kuma-Proteas’ At present, Monde Zondeki and Boeta Dippenaar have been selected to go and play for the Proteas