Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kanti ku-isiZulu

: kanti1kanti2

kanti1

after all

okokuhlanganisa

 • 1

  after all
  well then
  in fact
  ‘Kanti zona izinyanga zabantu zisebenzisani?’ After all, these traditional doctors, what do they do?
  ‘Wayokukha amanzi kanti wenzela ukuba ambuke okokugcina uGqabula’ She went to fetch water, but in fact she did it to see Gqabula for the last time

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kanti ku-isiZulu

: kanti1kanti2

kanti2

so what!

isibabazo

 • 1

  so what!
  who cares!
  ‘Bona babethi kuhamba ngosiko konke. Kanti …!’ They were saying everything goes according to custom. So what …!