Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kambe ku-isiZulu

: kambe1kambe2

kambe1

by the way

isandiso

 • 1

  by the way
  ‘Kambe kuzolandelani uma evuma?’ By the way, what will follow if he agrees?
 • 2

  of course
  (implying sarcasm) I suppose
  ‘Abanye kambe bashumayela ubuKristu’ Others, of course, preach Christianity

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kambe ku-isiZulu

: kambe1kambe2

kambe2

what?

interrogative adverb

 • 1

  what?
  ‘Ufuna ngikukhiphe ngesidlozana noma kambe?’ Do you want me to take you out by the scruff of the neck or what?
 • 2

  (marks interrogative sentences)
  ‘"Siyezwana kambe?" "Ngiyezwa Mnumzane."’ "Do we understand each other?" "Yes, I do understand, Sir."