Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kakhulu ku-isiZulu

: kakhulu1kakhulu2

kakhulu1

very much

adverb of manner

 • 1

  very much
  a lot
  greatly
  ‘Vuka manje mfana wami usulale kakhulu’ Wake up now, my son, you have already slept a lot

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kakhulu ku-isiZulu

: kakhulu1kakhulu2

kakhulu2

indeed

isibabazo

 • 1

  indeed
  certainly
  very much so
  ‘"Usho ukuthi wenze into embi kangako, Ndwandwe?" "Kakhulu."’ "Do you mean to say, Ndwandwe, that he has done such a bad thing?" "Indeed."