Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi kahle ku-isiZulu

: kahle1kahle2

kahle2

Interjection

 1. Izibonelo

  • Kahle bo mhlobo wami. Yini lena ongitshela yona Bhekani?

   Wait a bit my friend. What is this that you are telling me, Bhekani?

  • Kahleni madoda, musani ukumshaya

   Hang on, guys, don't hit him

 2. Izibonelo

  • Kahle ukungihlekisa wena bo

   Don't make me laugh, you

Ixhaswe u-Oxford