Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi inqubekela-phambili ku-isiZulu

: inqubekela-phambili1inqubekela-phambili2

inqubekela-phambili1

progress

 • 1

  progress
  ‘Nalu uhlelo lokurekhoda inqubekela-phambili yabafundi’ Here is a programme to record the progress of the students

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi inqubekela-phambili ku-isiZulu

: inqubekela-phambili1inqubekela-phambili2

inqubekela-phambili2

progress

ibizo (class 9)

 • 1

  progress
  advancement
  ‘Madoda, bhekani inqubekela-phambili emaqenjini enu’ Men, look at the progress in your teams