Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi injobo ithungelwa ebandla ku-isiZulu

: injobo ithungelwa ebandla1injobo ithungelwa ebandla2

injobo ithungelwa ebandla1

umusho

  • 1

    seek advice from those who know

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi injobo ithungelwa ebandla ku-isiZulu

: injobo ithungelwa ebandla1injobo ithungelwa ebandla2

injobo ithungelwa ebandla2

umusho

  • 1

    (Literally: a thigh-strip is sewn in front of men) it's not a shame to ask advice