Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ini ku-isiZulu

: ini1ini2

ini1

what?

interrogative adverb

 • 1

  what?
  ‘Wena kambe ufundela ini?’ By the way, what are you studying for?
  ‘Ngabe usho ini sisi?’ What do you mean, sister?

Usage

Rather than the interrogative "ini", the verbal suffix "-ni" can also be used with the same meaning. In the first example above: "Wena kambe ufundelani?"

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ini ku-isiZulu

: ini1ini2

ini2

what is it?

copular verb

 • 1

  what is it?
  ‘"Ini leyo mngane?" yabuza impungushe ngokukhulu ukulangazela’ "What is that, friend?" asked the jackal with great desire