Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi impambosi yokwenzana ku-isiZulu

: impambosi yokwenzana1impambosi yokwenzana2

impambosi yokwenzana1

reciprocal verbal extension (-an-)

umusho

  • 1

    reciprocal verbal extension (-an-)

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi impambosi yokwenzana ku-isiZulu

: impambosi yokwenzana1impambosi yokwenzana2

impambosi yokwenzana2

reciprocal verbal extension

umusho

  • 1

    reciprocal verbal extension
    ‘Impambosi yokwenzana ingahambisana nezinye izimpambosi’ The reciprocal verbal extension can combine with other verbal extensions