Ukuhunyushwa kweezingcwele e IsiNgisi

ezingcwele

 1. Izibonelo

  • UThamsanqa ufundisa izibhalo ezingcwele laphaya kusontosikole

   Thamsanqa teaches the holy scriptures in the Sunday school over there

  • Wangenisa endlini kaNkulunkulu izinto ezingcwele zikayise nezinto zakhe ezingcwele: isiliva, negolide, nezitsha

   He brought into the house of the Lord the holy things of his father and the holy things of his own: silver, gold and utensils

Ixhaswe u-Oxford