Ukuhunyushwa kwedwi e IsiNgisi

dwi

Ideophone

 1. Izibonelo

  • Kwasa kwathi dwi kimi ukuthi le ndaba ivela ekukhulumeni ebesikukhuluma nowesifazane ekhaya

   It became very clear to me that this matter comes from the talk we had with the woman at home

 2. Izibonelo

  • Lesi sibazi esasithe dwi esiphongweni sasiqhamukaphi?

   This scar that runs across your forehead, where did it come from?

Ixhaswe u-Oxford