Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi amandla ku-isiZulu

: amandla1Amandla2

amandla

Noun (class 6)

 1. Izibonelo

  • Zazimisela ukulwa ngawo wonke amandla azo

   They became determined to fight with all the strength they had; They were determined to fight with all their strength

 2. Izibonelo

  • INhloko yoMnyango inika uthishanhloko amandla okuphatha ukwamukelwa kwabafundi ezikoleni

   The Head of the Department gives the headmaster the authority to handle the welcoming of the learners at school

Ixhaswe u-Oxford