Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi akukho ku-isiZulu

: akukho1akukho2

akukho1

there is/are no(t)

  • 1

    there is/are no(t)
    ‘Akukho nsizwa laphaya’ There is no young man here
    ‘Akukho bantu ababili abake bafanana nse’ There are no two people who are exactly the same

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi akukho ku-isiZulu

: akukho1akukho2

akukho2

copular verb

  • 1

    See khona