Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi abasiki bebunda ku-isiZulu

: abasiki bebunda1abasiki bebunda2

abasiki bebunda1

gossipers

umusho

  • 1

    gossipers
    ‘Abasiki bebunda bathi leyo mali yashiywa nguMaCele noZwelibanzi’ Gossipers say that that money was left behind by MaCele and Zwelibanzi

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi abasiki bebunda ku-isiZulu

: abasiki bebunda1abasiki bebunda2

abasiki bebunda2

gossipers

umusho

  • 1

    gossipers