Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -the ku-isiZulu

: -the1-the2-the3-the4

-the1

said

isenzo

 • 1

  said
  ‘Uthe isoka lakhe lingaphinde limshayele ucingo’ She said her boyfriend must never phone her again
  ‘Ngithe kangisiye uHluphekile nginguCeliwe’ I said I am not Hluphekile, I am Celiwe

Origin

< -thi

Usage

The verb stem "-the" is the immediate past tense form of the irregular verb stem "-thi".

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -the ku-isiZulu

: -the1-the2-the3-the4

-the2

when

okokuhlanganisa

 • 1

  when
  while
  as
  then
  ‘Kuthe lapho ebizwa u-James waphendula wathi "Mwelase"’ When he was called by James, he answered and said "Mwelase"
  ‘Bathe besaxoxa abantu, kwaqhuma ivolovolo’ While the people were still talking, a revolver shot went off

Origin

< -thi

Usage

The conjunction "-the" is used only for the immediate past tense.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -the ku-isiZulu

: -the1-the2-the3-the4

-the3

auxiliary verb

 • 1

  ‘Naye uthule uthe du ulalele’ She too kept dead quiet and listened
  ‘Ubakhombisa inkomazi emhlophe ethe qwa esibayeni’ He shows them a bright white cow in the cattle kraal

Origin

< -thi

Usage

The verb stem "-the" is widely used before ideophones, where it signifies the immediate past tense and/or a stative condition.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -the ku-isiZulu

: -the1-the2-the3-the4

-the4

do a little

auxiliary verb

 • 1

  do a little
  ‘Sithe ukuxaxa’ We shifted up a little
  ‘Ama-Brazilians athe ukulishintsha kancane iqembu lawo kunalelo elalidlale ne-Arrows’ The Brazilians changed their team a little from the one that played against Arrows

Origin

< -thi

Usage

With the meaning "do a little", the immediate past tense verb stem "-the" is always followed by a verb in the infinitive mood ("-the uku-").