Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -the ku-isiZulu

: -the1-the2-the3-the4

-the2

Conjunction

 1. Izibonelo

  • Kuthe lapho ebizwa u-James waphendula wathi "Mwelase"

   When he was called by James, he answered and said "Mwelase"

  • Bathe besaxoxa abantu, kwaqhuma ivolovolo

   While the people were still talking, a revolver shot went off

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -the ku-isiZulu

: -the1-the2-the3-the4

-the3

Verb

 1. Izibonelo

  • Naye uthule uthe du ulalele

   She too kept dead quiet and listened

  • Ubakhombisa inkomazi emhlophe ethe qwa esibayeni

   He shows them a bright white cow in the cattle kraal

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi -the ku-isiZulu

: -the1-the2-the3-the4

-the4

Verb

 1. Izibonelo

  • Sithe ukuxaxa

   We shifted up a little

  • Ama-Brazilians athe ukulishintsha kancane iqembu lawo kunalelo elalidlale ne-Arrows

   The Brazilians changed their team a little from the one that played against Arrows

Ixhaswe u-Oxford