Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -thatha ku-isiZulu

: -thatha1-thatha2

-thatha1

Verb

 1. Izibonelo

  • Athathe amaphilisi awaphonse emlonyeni athathe amanzi aphuze

   Then she takes the pills and throws them in her mouth; then she takes water and drinks

  • Kufanele uthathe ikhefu, uthole umoya ohlukile kunalowo owejwayele

   You must take a break and go on vacation

 2. Izibonelo

  • Wena awuthandi yini ukuthatha usemncane, uthathe umakoti ...?

   Wouldn't you like to marry while you are still young, and take a bride who ...?

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -thatha ku-isiZulu

: -thatha1-thatha2

-thatha2

Verb

 1. Izibonelo

  • "Yebo, baba," kuthatha uMbaya

   "Yes, Baba" said Mbaya again

  • "Hhayi, bo Sibiya," kuthatha uGobinduku

   "No way, Sibiya," says Gobinduku

Ixhaswe u-Oxford