Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -qonda ku-isiZulu

: -qonda1-qonda2

-qonda1

understand

isenzo

 • 1

  understand
  grasp
  ‘Kungaba kuhle uma ungaqonda izinto ezikwenza uphumelele’ It would be good if you could understand the things that make you successful

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -qonda ku-isiZulu

: -qonda1-qonda2

-qonda2

go straight (to)

isenzo

 • 1

  go straight (to)
  ‘Wehla waqonda emaphoyiseni’ She got off and went straight to the police