Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -phuza ku-isiZulu

: -phuza1-phuza2

-phuza1

drink

isenzo

  • 1

    drink
    ‘Baphuza, badla, baxoxa bengcebeleka’ They drank, ate and talked while they were relaxing

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -phuza ku-isiZulu

: -phuza1-phuza2

-phuza2

be late

auxiliary verb

  • 1

    be late
    ‘UCebo wayehlala ephuza ukufika esikoleni’ Cebo was always late for school