Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -khetha iphela emasini ku-isiZulu

: -khetha iphela emasini1-khetha iphela emasini2

-khetha iphela emasini1

show partiality

umusho

 • 1

  show partiality
  be biased (towards)
  (Literally: take out a cockroach from the sour milk) discriminate (against)
  ‘Musa ukukhetha iphela emasini ngaye’ Don't be biased towards him
  ‘Ziphathe kahle zonke lezo zingane, ungakhethi iphela emasini’ Treat all those children well; you must not discriminate

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -khetha iphela emasini ku-isiZulu

: -khetha iphela emasini1-khetha iphela emasini2

-khetha iphela emasini2

be partial

umusho

 • 1

  be partial
  discriminate
  ‘Ayikho le nto yokuthi sikhetha iphela emasini, bonke abadlali baphethwe ngendlela efanayo’ There is no such thing as our being partial; all players are treated in the same way