Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -khetha iphela emasini ku-isiZulu

: -khetha iphela emasini1-khetha iphela emasini2

-khetha iphela emasini

Idiomatic

 1. Izibonelo

  • Musa ukukhetha iphela emasini ngaye

   Don't be biased towards him

  • Ziphathe kahle zonke lezo zingane, ungakhethi iphela emasini

   Treat all those children well; you must not discriminate

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -khetha iphela emasini ku-isiZulu

: -khetha iphela emasini1-khetha iphela emasini2

-khetha iphela emasini

Idiomatic

 1. Izibonelo

  • Ayikho le nto yokuthi sikhetha iphela emasini, bonke abadlali baphethwe ngendlela efanayo

   There is no such thing as our being partial; all players are treated in the same way

Ixhaswe u-Oxford