Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -ke ku-isiZulu

: -ke1-ke2

-ke1

then

ingxenye

 • 1

  then
  well then
  ‘Yiso-ke lesi isifo ebesiphethe uJali’ This, then, is the ailment that Jali suffered from

Usage

The enclitic -ke (which can be attached to any word) is often found in narratives.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -ke ku-isiZulu

: -ke1-ke2

-ke2

do sometimes

auxiliary verb

 • 1

  do sometimes
  (marks occasional action) do every now and then
  ‘Ngike ngisukume, ngibone sengizula nendlu yonke’ I sometimes stand up and find myself wandering through the whole house
  ‘Uthi uke wadla nje fana?’ Are you saying that you merely ate every now and then, my boy?
 • 2

  have … ever
  has … ever
  ‘Uke wahlangana noyihlo?’ Have you ever met your father?