Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -gcina ku-isiZulu

: -gcina1-gcina2

-gcina1

keep

isenzo

 • 1

  keep
  take care of
  look after
  preserve
  ‘UZodwa uyakwazi ukugcina izimfihlo zabantu’ Zodwa is able to keep people's secrets
 • 2

  stop
  come to an end
  ‘UMvubu yena uthi wagcina ebangeni lesihlanu’ Mvubu, on the contrary, says he stopped in Grade 5

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -gcina ku-isiZulu

: -gcina1-gcina2

-gcina2

do finally

auxiliary verb

 • 1

  do finally
  do eventually
  ‘Ugcine ehambile’ She finally left
  ‘Bagcina bevumelene ngokuthi makabulawe uSigujana’ They eventually agreed that Sigujana must be killed

Origin

< -gcina