Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -gcina ku-isiZulu

: -gcina1-gcina2

-gcina2

Verb

 1. Izibonelo

  • Ugcine ehambile

   She finally left

  • Bagcina bevumelene ngokuthi makabulawe uSigujana

   They eventually agreed that Sigujana must be killed

Ixhaswe u-Oxford