Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -ethuka ku-isiZulu

: -ethuka1-ethuka2

-ethuka1

be surprised

isenzo

 • 1

  be surprised
  be frightened
  be startled
  ‘Izikhulu zombhoxo zithe zethukile ngesinqumo esithathiwe’ The high-ranking rugby officials said they were surprised by the decision taken
  ‘Ngathi ukumbheka emlonyeni ngethuka lapho ngingasawaboni amazinyo’ When I looked into his mouth, I got frightened, because he has no more teeth

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -ethuka ku-isiZulu

: -ethuka1-ethuka2

-ethuka2

swear

isenzo

 • 1

  swear
  insult
  ‘Sengikhohliwe ukusho ukuthi kuthe ekumshayeni kwami wangethuka’ I forgot to say that while I was beating him he insulted me