Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -biza ku-isiZulu

: -biza1-biza2

-biza1

call

isenzo

 • 1

  call
  summon
  ‘Yebo ndodana, ubizwe yimina’ Yes my son, you have been summoned by me
  ‘Kuhlalwe kubizwa imihlangano kodwa eyamanzi ayiphathwa’ They always call meetings but the issue of water is never discussed
 • 2

  call
  name
  ‘Laba besifazane bazibiza ngokuthi bangama-Triple S’ These women call themselves "Triple S"

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -biza ku-isiZulu

: -biza1-biza2

-biza2

cost

isenzo

 • 1

  cost
  ‘Amathikithi omculo abiza ama-R100 ngalinye’ The tickets for the concert cost R100 each