Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi -bika imbiba -bika ibuzi ku-isiZulu

: -bika imbiba -bika ibuzi1-bika imbiba -bika ibuzi2

-bika imbiba -bika ibuzi

Idiomatic

  1. Izibonelo

    • Ngizibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi uma ngimbuza ngentombi emhlophe, abeyilokhu ebika imbiba ebika ibuzi

      I ask myself, why is it that if I ask him about the white girl, he always tells different stories

Ixhaswe u-Oxford