Ukuhunyushwa kwe you e isiZulu

you

u-

isabizwana

 • 1

  (singular)
  u-
  (SCs) wa-
  ‘After a while you start reading with greater care and you realize the author's true meaning’ Emuva kwesikhashana uqala ukufunda ngokucophelela okukhulu bese ubona okuqondwe umbhali.
 • 2

  (singular)
  (OC) -ku-
  ‘I wish you pleasant dreams’ Ngikufisela amnandi amaphupho.
 • 3

  (singular)
  wena
  (absolute pronouns) -we
  ‘You are talking like a fool’ Wena ukhulumisa okwesilima.
 • 4

  (plural)
  ni-
  (SCs) na-
  ‘You were still asleep’ Nisalele.
 • 5

  (plural)
  (OC) -ni-
  ‘We wish you a happy Christmas and a happy New Year’ Sinifisela uKhisimusi omuhle nonyaka omusha omuhle.
 • 6

  (plural)
  nina
  (absolute pronouns) -ni
  ‘You children mustn't make so much noise!’ Nina zingane ningabangi umsindo ongaka!

Usage

In English, you refers to the second person singular as well as the second person plural, and is used as a subject or object pronoun. Translated into isiZulu, either a subject concord (SC) or object concord (OC) is used. Full or shortened absolute pronouns may also be used in isiZulu.