Ukuhunyushwa kweyou e isiZulu

you

Pronoun

 1. Izibonelo

  • After a while you start reading with greater care and you realize the author's true meaning

   Emuva kwesikhashana uqala ukufunda ngokucophelela okukhulu bese ubona okuqondwe umbhali

 2. Izibonelo

  • I wish you pleasant dreams

   Ngikufisela amnandi amaphupho

 3. Izibonelo

  • You are talking like a fool

   Wena ukhulumisa okwesilima

 4. Izibonelo

  • You were still asleep

   Nisalele

 5. Izibonelo

  • We wish you a happy Christmas and a happy New Year

   Sinifisela uKhisimusi omuhle nonyaka omusha omuhle

 6. Izibonelo

  • You children mustn't make so much noise!

   Nina zingane ningabangi umsindo ongaka!

Ixhaswe u-Oxford