Interjection

 1. Izibonelo

  • Welcome to our home!

   Wamukelekile emzini wethu!

Verb

 1. Izibonelo

  • We were impressed when the hotel staff welcomed us in our own language

   Sahlabeka umxhwele ngesikhathi abasebenzi behhotela besemukela ngolimi lwethu

Adjective

 1. Izibonelo

  • A drop in the interest rate is certainly welcome news

   Ukwehla kwenzalo yemalimboleko yizindaba ezemukelekayo impela

 2. Izibonelo

  • You're welcome to join us for supper

   Wamukelekile ukuhlanganyela nathi esidlweni sasebusuku

Ixhaswe u-Oxford