Adjective

 1. Izibonelo

  • Because rubbish dumps are filling up, it is vital to find ways of recycling waste material

   Ngenxa yokuthi izindawo okuchithwa kuzo udoti ziyagcwala, kubalulekile ukuthola izindlela zokubuye kusetshenziswe futhi izinto esezilahliwe

Noun

 1. Izibonelo

  • He's so stubborn, it's a waste of time trying to argue with him

   Unenkani, ukuchitha isikhathi ukuzama ukuphikisana naye

 2. Izibonelo

  • Unless it is treated, industrial waste poses a serious threat to the environment

   Ngaphandle uma kuhlanzwa ngamakhemikhali, ukungcola okuphuma ezimbonini kuyinkinga enkulu endaweni yokuhlala

Ixhaswe u-Oxford