Ukuhunyushwa kwevoice e isiZulu

voice

Noun

 1. Izibonelo

  • I've caught a nasty cold and now I'm losing my voice as well

   Ngingenwe umkhuhlane omubi manje ngishelwe yizwi

 2. Izibonelo

  • The government arranged a number of imbizos to give rural people a voice

   Uhulumeni uhlele izimbizo eziningana ukuze abantu basemakhaya babe nezwi

 3. Music

  Izibonelo

  • The soprano and alto voices are sung by women; the tenor and bass voices by men

   Amaphimbo e-soprano ne-alto aculwa abesifazane; ithena nebhesi amaphimbo aculwa amadoda

Verb

 1. Izibonelo

  • The parents voiced their concerns at the meeting with the school board

   Abazali basho izinto ezibaphethe kabi emhlanganweni webhodi lesikole

Ixhaswe u-Oxford