Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi time ku-isiZulu

: time1time2

time

Noun (ubuningi times)

 1. Izibonelo

  • The time is now exactly 12 o'clock

   Isikhathi manje ihora leshumi nambili nqo ezimpondweni

  • At this time of the year you see a lot of runners and cyclists on the road

   Ngalesi sikhathi sonyaka ubona abagijimi nabagibelimabhayisikili abaningi emgwaqeni

  • We asked our teacher for more time to complete the project

   Sicele isikhathi esengeziwe kuthisha wethu ukuze siqede umsebenzi

 2. Izibonelo

  • Louise was devastated when her cellphone was stolen at a club a second time

   U-Louise waphatheka kabi kakhulu ngesikhathi umakhalekhukhwini wakhe webiwa isihlandla sesibili endaweni yokuzithokozisa

 3. Izibonelo

  • Three times four is twelve (3 x 4 = 12)

   Okuthathu ukuphindaphinda izikhathi ezine kwenza ishumi nambili (3 x 4 = 12)

Verb

 1. Izibonelo

  • It is important to time yourself when you're writing an exam

   Kubalulekile ukuzikalela isikhathi ngokwakho uma ubhala isivivinyo

Ixhaswe u-Oxford