Ukuhunyushwa kwethin e isiZulu

thin

Adjective

 1. Izibonelo

  • Cheese is quite fattening – cut thin slices for your sandwich

   Ushizi uyakhuluphalisana kakhudlwana – sika izingcezu ezincane ukuze wenze isemishi

 2. Izibonelo

  • Do fashion houses still use those thin models?

   Ngabe izinkampani zemfashini zisasebenzisa lawo mamodeli azacileyo?

 3. Izibonelo

  • His hair was going thin with worry

   Izinwele zakhe beziya ngokuncipha ngenxa yokukhathazeka

 4. Izibonelo

  • The porridge is too thin; it's like soup

   Iphalishi lihlambuluke kakhulu; ungathi isobho

 5. Izibonelo

  • Your theory is interesting, but the facts to support it are a bit thin

   Ithiyori yakho yenza umqondo, kodwa amaqiniso okukweseka alula kancane

Verb

 1. Izibonelo

  • The buildings began to thin out the further we travelled from the city

   Izakhiwo ziqale ukuncipha ngesikhathi siqhubeka nokuhamba edolobheni

Ixhaswe u-Oxford