Ukuhunyushwa kwe suffix e isiZulu

suffix

isijobelelo

ibizoPlural suffixes

Linguistics

 • 1

  isijobelelo
  ‘To make a new word with the word "play" we can add the suffix "-ful"’ Ukwakha igama elisha sisusela egameni elithi: "play" singafaka isijobelelo "-ful".
  ‘To form the diminutive of a noun, we add the suffix "-ana". For example: "inja" (dog) > "injana" (little dog)’ Ukwakha isinciphiso sebizo sijobelela isijobelelo u"-ana". Isibonelo: "inja" > "injana".
  • in English, letters that we add to the end of a word to make a new word or to change the word; in Zulu it is the letters that are added to the end of words such as verbs and nouns to modify the meaning of these words
  • esiNgisini yizinhlamvu ezifakwa ekugcineni kwegama ukwakha igama elisha noma ukuguquguqula incazelo yegama; esiZulwini izakhi ezijotshelelwa emagameni njengezenzo namabizo ukuguquguqula incazelo yalawa magama