Ukuhunyushwa kwestep e isiZulu

step

Noun (ubuningi steps)

 1. Izibonelo

  • When a cultural dance is performed, people look closely at the steps and the costumes

   Uma kwenziwa umdanso ophathelene namasiko, abantu babhekisisa izitebhu nezinto ezigqokiwe

 2. Izibonelo

  • The nurse wrote down step by step how they should give the baby the medicine

   Umhlengikazi wabhala isitebhu ngesitebhu ukuthi kufanele iphuziswe kanjani ingane umuthi

  • If you do not pay me, I will take steps against you

   Uma ungangikhokheli, ngizokuthathela izinyathelo

Verb

 1. Izibonelo

  • I don't want to step in the mud

   Angifuni ukunyathela odakeni

  • Please step to the side so that we can get past

   Sicela niqhele ukuze sedlule

Ixhaswe u-Oxford