Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi stem ku-isiZulu

: stem1stem2

stem1

Noun

 1. Izibonelo

  • Cut the stems of the flowers so that they fit into a vase

   Sika iziqu zezimbali ukuze zingene kahle evasini

 2. Language

  Izibonelo

  • Sometimes the stem of a verb can stand on its own without prefixes

   Kwesinye isikhathi isiqu sebizo siyakwazi ukuzimela ngokwaso ngaphandle kweziqalo

Verb

 1. Izibonelo

  • Many of our country's problems stem from poverty

   Izinkinga eziningi zezwe lethu zisuka ebuphofini

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi stem ku-isiZulu

: stem1stem2

stem2

Verb

 1. Izibonelo

  • The rescue personnel tried to stem the flow of blood from the crash victim's leg

   Abasebenzi bezokuhlenga bazame ukumisa ukopha emlenzeni womuntu obandakanyeke engozini

Ixhaswe u-Oxford