Conjunction

 1. Izibonelo

  • My shoulder was still aching after a week so I went to see my physiotherapist

   Ihlombe lami lalisesebuhlungu emva kwesonto ngakho ngihambe ngayobona ifiziyo yami

 2. Izibonelo

  • The organizers had to find a bigger venue so that everyone who wanted to attend could be seated

   Abahleli bekufanele bathole indawo enkudlwana ukuze wonke umuntu obefuna ukuya khona akwazi ukuhlala phansi

Ixhaswe u-Oxford