Ukuhunyushwa kweslang e isiZulu

slang

Noun

  1. Language

    Izibonelo

    • Words and expressions from slang can eventually become part of mainstream informal speech

      Amagama nezisho ezivela olimini lwesidolobha agcina eseyingxenye yolimi olukhulunywayo olunganqunyelwe-mthetho

    words or phrases that are used very informally and are often restricted to a particular social group

Ixhaswe u-Oxford