Adverb

 1. Izibonelo

  • They went to Canada and we haven't heard from them since

   Bahamba baya e-Canada kanti asikaze sizwe lutho ngabo selokhu bahamba

Conjunction

 1. Izibonelo

  • I have been at this school since I was in Grade 4

   Yilokhu ngaba kulesi sikole kusukela ngesikhathi ngiseseBangeni lesi-4

 2. Izibonelo

  • Since it's quite late already, let's rather go home

   Njengoba sekuvele kwedlule isikhathi, asisale sesiya ekhaya

Ixhaswe u-Oxford