Ukuhunyushwa kweshow e isiZulu

show

Verb

 1. Izibonelo

  • You need to show your ID when wanting to do business at the bank

   Kufanele ubonakalise umazisi wakho uma kukhona ofuna ukukwenza ebhange

  • The movie is showing at the cinema in the shopping centre

   Isithombe siboniswa ebhayisikobho esesinxanxatheleni yezitolo

  • Now that I have shown you the way, I am going back

   Ngoba sengikukhombisile indlela, sengiphindela emuva

 2. Izibonelo

  • Learners should show their teachers respect

   Abafundi kufanele bakhombise inhlonipho kothisha babo

 3. Izibonelo

  • Statistics show that inflation is slowly declining

   Izibalo ziveza ukuthi ukwenyuka kwezinga lemali kuyehla kancane

Noun

 1. Izibonelo

  • We can go to dinner after the show

   Singaya edineni emva kombukiso

Ixhaswe u-Oxford