Verb

 1. informal

  Izibonelo

  • The party must decide whether to back their leader or sack him

   Iqembu kufanele lithathe isinqumo ukuthi liyameseka umholi walo noma liyamxosha

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi sack ku-isiZulu

: sack1sack2

sack2

Verb

 1. Izibonelo

  • Rome was sacked by Goths in the fifth century, bringing the Roman Empire to an end

   I-Rome yashatshalaliswa ama-Goths ngekhulunyaka lesihlanu, nokwenza ufinyelele esiphethweni umbuso wamaRoma

Ixhaswe u-Oxford