Ukuhunyushwa kweroot e isiZulu

root

Noun

 1. Izibonelo

  • The roots of trees penetrate deep into the soil to find water

   Izimpande zemithi zingena phansi emhlabathini ukuthola amanzi

 2. Izibonelo

  • Intolerance of the culture of other people lies at the root of many of our problems

   Ukungabekezeleli isiko labanye abantu isona isisusa sezinkinga zethu eziningi

 3. LanguageMathematics

  Izibonelo

  • The square root of nine is three

   Umsuka oyisikwele wesishiyagalolunye kuthathu

Verb

 1. Izibonelo

  • She survived the terrible ordeal because she remained rooted in her faith in God

   Wakwazi ukubhekana nokuhlupheka kwakhe okubi ngoba wahlala egxile ethembeni lakhe kuNkulunkulu

 2. Izibonelo

  • She got such a fright she remained rooted to the spot

   Uthuke ngendlela yokuthi uhlale ezinze kuleyo ndawo

Ixhaswe u-Oxford