Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ring ku-isiZulu

: ring1ring2

ring1

-khala

isenzorings, ringing, rang, rung

 • 1

  -khala
  ‘The phone is ringing’ Ifoni iyakhala.
 • 2

  -fona
  -shayela ucingo
  ‘I rang up my friend on my cellphone to have a chat’ Ngafonela umngane wami ngomakhalekhukhwini wami ukuze sixoxe.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi ring ku-isiZulu

: ring1ring2

ring2

indandatho

ibizoPlural rings

 • 1

  indandatho
  ‘The wedding couple exchanged gold rings as a token of their marriage’ Izithandani ezazigcagca zashintshana ngezindandatho zegolide njengophawu lomshado wazo.
 • 2

  isongo
  ‘I like fried onion rings with my steak’ Ngithanda amasongo ka-anyanisi kanye nesteki sami.
 • 3

  iringi
  ‘The boxing champion and his challenger will fight it out in the ring’ Ingqwele kwezesibhakela kanye nophonse inselelo bazotholana phezulu eringini.