Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi rest ku-isiZulu

: rest1rest2

rest1

Verb

 1. Izibonelo

  • After he had finished mowing the lawn, he went to rest under the tree

   Emva kokuba eqedile ukusika utshani, uye ukophumula ngaphansi kwesihlahla

 2. Izibonelo

  • A shiver went down my spine when he rested his hand on my shoulder

   Ngibalekelwe umzimba ngesikhathi ebeka isandla sakhe ehlombe lami

Noun

 1. Izibonelo

  • I need a rest after all this running

   Ngidinga ukuphumula emva kwakho konke lokhu kugijima

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi rest ku-isiZulu

: rest1rest2

rest2

Noun

 1. Izibonelo

  • What are you going to do with the rest of your life?

   Yini ozoyenza ngayo yonke impilo yakho eseleyo?

Ixhaswe u-Oxford