Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi rear ku-isiZulu

: rear1rear2

rear1

emuva

ibizo

  • 1

    emuva
    ‘The boot is at the rear of the car’ Ibhuthi ingemuva emotweni.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi rear ku-isiZulu

: rear1rear2

rear2

-fuya

isenzorears, rearing, reared

  • 1

    -fuya
    ‘Cattle are reared for milk or meat production’ Izinkomo zifuyelwa imikhiqizo yobisi noma yenyama.